КЛІЄНТСЬКА УГОДА (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

Інтернет-платформа «MEGAPOLL.ONLINE», що в подальшому іменується «Виконавець», в особі ТКАЛЕНКО КАТЕРИНИ ГРИГОРІВНИ з однієї сторони, пропонує будь-якій фізичний або юридичній особі, що в подальшому іменується «Замовник», з іншої сторони, послуги із розміщення опитування Замовника на сайті https://megapoll.online для подальшого проходження, а також будь-якій фізичний особі, яка в подальшому іменується «Учасник опитування», з іншої сторони, надати власну думку з питань, що цікавлять Замовника опитування на платній основі.

 1. Терміни та визначення
  1. Виконавець – Інтернет-платформа онлайн опитувань «MEGAPOLL.ONLINE».
  2. Користувач – юридична або фізична особа, зареєстрована на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» у будь-який спосіб, має персональний логін та пароль та замовляє опитування або приймає участь в опитуванні як респондент.
  3. Замовник – юридична або фізична особа, що замовляє опитування.
  4. Учасник опитування – Користувач системи, що приймає участь в опитуваннях Замовника.
  5. Опитування – перелік питань з варіантами відповідей.
  6. Адміністратор – особа, яка відповідає за мережну безпеку, стежить за працездатністю Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE», уповноважена здійснювати контроль та моніторинг за роботою платформи.
  7. Реєстрація – процес повідомлення Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» особистих даних для подальшого отримання персонального доступу до додаткових сервісів або доступу до ресурсів, які не можуть використовувати незареєстровані Користувачі.
  8. Сайт – сукупність веб-ресурсів, розташованих на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» (https://megapoll.online) та всіх інших її елементів: розділи/частини/веб-сторінки, які розміщені за вказаним посиланням.
  9. Контент – фото, відео, аудіо, графічні і текстові матеріали, розміщені Адміністратором Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE» з метою здійснення опитування в інтересах Замовника.
  10. Особистий кабінет – частина закритої області Сайту, в якій розміщена інформація про Користувача. Це інструмент, створений для того, щоб Замовник в режимі реального часу отримував всю необхідну інформацію про опитування, яке він замовив, або Учасник опитування приймав участь в опитуванні та контролював суму зароблених коштів
 2. Загальні положення

  Цей документ являє собою Користувацьку угоду щодо реєстрації, участі в опитуваннях та отримання винагороди.

  Ця Угода є офіційною пропозицією будь-якiй фізичний або юридичний особі її укласти. Ця Угода є публічною, тобто згідно статті 633 Цивiльного кодексу України її терміни та умови є однаковими для всіх Користувачів. Повне i безумовне прийняття умов цієї Угоди вважається її акцептом згідно статті 641 та статті 642 Цивiльного кодексу України. Згідно п.4 статті 633 Цивільного кодексу України, Адміністратор має право відмовити в наданні послуг за цією Угодою у випадку відсутності в нього технічної можливості надання споживачеві відповідних послуг.

  Згідно цієї Угоди Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги із розміщення опитування на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» (https://megapoll.online) відповідно до умов чинної Угоди. З іншого боку, Виконавець надає Учасникам опитування можливість після проходження реєстрації надати відповіді під час опитування на платній основі.

  Відповіді на опитування збираються та передаються для оцінки Замовникові в анонімній формі (без розголошення особистих даних респондентів), завдяки чому особиста інформація Учасників опитування буде завжди захищена. Реєстраційні (особисті) дані, що заносяться до Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE» призначені виключно для формування найбільш прийнятного для Замовника пулу респондентів. Ці дані не передаватимуться стороннім особам та оброблятимуться згідно Закону України «Про захист персональних даних».

  Дослідження проводяться включаючи, але не обмежуючись галузями науки, соціології та аналізу ринку товарів і послуг.

  Після проходження реєстрації на адресу Вашої електронної пошти (e-mail) надходитимуть запрошення до участі у певному онлайн опитуванні із зазначенням тематики опитування. Під час опитування Вам ставитимуться питання, для відповіді на які необхідно просто клацнути "мишею" у відповідне поле або ввести текст.

  Грошові кошти, зароблені Учасниками опитування під час проходження опитувань, перераховуватимуться на особистий рахунок Учасника опитування за допомогою платіжної системи LiqPay.

  Забороняється створення логінів, які імітують логіни адміністраторів Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE»

  Ваша думка дуже важлива.

 3. Вимоги до опитувань
  1. Замовник надає до розміщення на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» відповідне опитування відповідно до вимог щодо нього, вносить платню та отримує у терміни та на умовах, передбачених дійсною Угодою, результат опитування.
  2. Учасник опитування на власний розсуд приймає участь у опитуванні, розміщеному на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» та отримує за це грошову винагороду.
  3. Учасник опитування не отримає винагороди, якщо його персональні дані, надані при реєстрації містять недостовірну та/або хибну інформацію. Надання завідомо хибної і/або недостовірної інформації під час реєстрації та участі в опитуванні, розміщеному на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE», може призвести до втрати статусу Користувача Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE».
  4. Виконавець залишає за собою право відхилити будь-яке опитування, надане Замовником для розміщенням, якщо воно не відповідає вимогам, зазначеним у цій Угоді, повідомляє про це Замовника та повертає Замовникові кошти, сплачені на рахунок Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE» на здійснення опитування.
  5. Виконавець відмовляє у розміщенні опитування на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE», якщо воно:
   1. суперечить діючому законодавству України;
   2. містить заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, протиправного порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, етнічної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
   3. підкреслює нерівність людей за релігійною, гендерною, національною або расовою приналежністю, соціальним та матеріальним станом чи іншою ознакою;
   4. містить пропаганду алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління та/або порнографічний зміст/контент;
   5. вводить Користувача в оману та містить завідомо недостовірні відомості про об’єкт (галузь дослідження/товар/послугу) опитування;
   6. не відповідає вимогам чинного законодавства України.
 4. Права та обов’язки сторін
  1. Замовник має право:
   1. отримати повну, доступну та достовірну інформацію про послуги, що надає Виконавець;
   2. перевірити якість наданої йому послуги;
   3. анулювати замовлення і розірвати Угоду з власної ініціативи до закінчення терміну його виконання, при цьому Замовник оплачує Виконавцю вартість виконаної роботи і відшкодовує йому збитки, заподіяні розірванням Угоди;
   4. отримати результати Опитування у термін та на умовах, передбачених дійсною Угодою.
  2. Замовник зобов’язаний:
   1. Надати Виконавцю коректним чином підготовлене та оформлене опитування для розміщення на сайті Виконавця, що відповідає вимогам розділу 3 цієї Угоди у цілому для проходження Учасниками опитування.
   2. Своєчасно здійснювати оплату на рахунок Виконавця. Дотримуватися порядку оплати, що передбачений розділом 5 цієї Угоди.
   3. Погоджувати з Виконавцем усі важливі умови розміщення опитування, відповідно до положень цієї Угоди.
  3. Виконавець має право:
   1. відмовити у прийманні замовлення на надання послуги з розміщення опитування, якщо він не може забезпечити належне його виконання;
   2. контролювати своєчасну та повну оплату послуг, що здійснюються Виконавцем відповідно до умов цієї Угоди.
   3. призупинити або припинити в односторонньому порядку надання послуг у разі порушення Замовником положень цієї Угоди, а саме:
    1. якщо опитування, що розміщується на сайті Виконавця не відповідає вимогам цієї Угоди або чинного законодавства України;
    2. якщо опитування, що розміщується на сайті Виконавця, має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення в оману, шахрайство або інші дії, що створюють або мають можливість до створення загрози діловій репутації Виконавця;
    У такому разі доступ Замовника до Інтернет-платформи онлайн опитувань «MEGAPOLL.ONLINE» припиняється, а кошти на його балансі та на балансі усіх його опитувань не повертаються.
   4. призупинити тимчасово надання послуг Замовнику, передбачених цією Угодою через технічні, технологічні або інші причини, що перешкоджають наданню послуг. У такому випадку, оплата послуг Виконавця протягом терміну, на який Виконавцем було припинено надання послуг, не нараховується.
  4. Виконавець зобов’язаний:
   1. Забезпечити надійну роботу Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE», докладати максимум зусиль для її розвитку та популяризації.
   2. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Користувача при реєстрації на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE».
   3. Здійснити протягом доби перевірку опитування на відповідність вимогам, передбаченим положеннями даної Угоди, та у випадку необхідності узгодити із Замовником терміни та умови опитування;
   4. Розмістити надане Замовником опитування, що відповідає вимогам розділу 3 цієї Угоди у цілому для проходження Учасниками у період, визначений самостійно Замовником на сайті Виконавця;
   5. Забезпечити замовлену Замовником кількість Учасників опитування, які будуть запрошені для участі в опитуванні, виходячи з бюджету та ціни відповіді респондентів за питання, які Замовник самостійно встановлює в особистому кабінеті на сайті Виконавця;
   6. Здійснити показ опитування Учасникам на сайті Виконавця у відповідності до налаштувань опитування в особистому кабінеті Замовника.
   7. Надати Замовнику доступ до сторінки із статистичними даними:
    1. про відповіді Учасників на питання опитування, в якому вони приймали участь;
    2. про територію, на яку розповсюджувалося опитування, якщо її заздалегідь не було визначено Замовником для здійснення опитування;
    3. про вік та стать Учасників, якщо їх заздалегідь не було визначено Замовником для здійснення опитування;
    4. про інше, у відповідності з технічними можливостями Виконавця на період виконання замовлення.
   8. У максимально стислий термін усунути можливі помилки у роботі технічної складової Інтернет-платформи онлайн опитувань «MEGAPOLL.ONLINE» у разі їх виникнення, та повідомити про це усіх Користувачів Інтернет-платформи.
   9. Сплатити Учасникам опитування Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE» зароблені кошти в строк, що не перевищує трьох робочих днів, за винятком форс-мажорних ситуацій, що не залежать від Адміністрації.
   10. Відповідати на повідомлення, що надійшли на адресу Адміністрації або служби технічної підтримки Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE», якщо питання, які в них викладені, відсутні у Правилах проекту.
  5. Учасник опитування має право:
   1. брати участь в опитуванні або відмовлятися від участі у ньому у будь-який час без вимоги про сплату за опитування, від якого Учасник опитування відмовився;
   2. отримувати чи відмовитись від отримання повідомлень про нові чи такі, що здійснюються, опитування на Інтернет-платформе «MEGAPOLL.ONLINE»;
   3. вимагати у будь-який час оплати шляхом переведення коштів на банківський рахунок або номер телефонну за надані послуги (відповіді на питання), якщо сума накопичених ним коштів перевищує мінімально дозволену суму до виплати;
   4. подавати скаргу Адміністраторові або Виконавцю якщо опитування, розміщене на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» не відповідає положенням цієї Угоди або суперечить вимогам діючого законодавства України.
  6. Учасник опитування зобов’язаний:
   1. надати під час реєстрації на Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» правдиву інформацію про себе;
   2. при проходженні опитувань сумлінно та чесно відповідати на питання;
   3. тримати у таємниці та не повідомляти третім особам свої персональні дані, а також власні аутентифікаційні дані доступу до Сайту;
   4. негайно повідомляти Адміністратору Інтернет-платформи «MEGAPOLL.ONLINE» про будь-яке порушення безпеки, пов'язане з доступом до Сайту, здійснене з використанням логіна і пароля Учасника без його відома і згоди, тощо.
 5. Порядок розрахунків
  1. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником на підставі цієї Угоди шляхом внесення необхідної суми на баланс опитування (банківський рахунок).
  2. Вартість послуг із розміщення опитування визначається самим Замовником.
  3. Замовник може виводити кошти, внесені на баланс опитування у разі, якщо термін дії опитування завершений, а на балансі опитування залишились не використані кошти.
 6. Відповідальність сторін
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди у порядку, що передбачений цією Угодою та чинним законодавством України.
  2. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за зміст інформації, що міститься в опитуваннях Замовника, а також за майнові, моральні або інші збитки, завдані у наслідок використання третіми особами зазначеної інформації.
  3. Виконавець не несе відповідальності за перерви у наданні доступу через мережу Інтернет до свого Інтернетресурсу, якщо вони були викликанні об’єктивними обставинами, що пов’язанні з:
   1. перервами в електропостачанні;
   2. глобальними проблемами в роботі різноманітних сегментів мережі Інтернет;
   3. збоями систем маршрутизації;
   4. збоями у розподіленій системі доменних імен;
   5. збоями, що викликані спробами та/або несанкціонованим адмініструванням третіми особами Інтернетресурсів або розподіленими атаками, що спрямовані на переривання працездатності Інтернетресурсів Виконавців (DDoS-атаки) або викликані іншими непередбаченими обставинами;
   6. іншими обставинами будь-якого характеру, що викликані діями або бездіяльністю третіх осіб та чинять суттєвий вплив на можливість та якість надання послуг Виконавцем.
 7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов’язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили слід розуміти такі обставини, протидіяти яким неможливо. До таких обставин належать: війна, бойові дії, блокада, саботаж, диверсії, стихійні лиха, громадянські заворушення, пожежі, терористичны акти, дії державних органів або будь-які інші дії, що знаходять поза межами компетенції Сторін. Дія форс-мажорних обставин підтверджується компетентним органом у порядку, встановленому законодавством України.
  2. Сторона, яка у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин не має можливості виконати цю Угоду, зобов’язана повідомити іншу Сторону про початок або завершення дії таких обставин протягом 5 (п’яти) днів з моменту настання таких обставин.
  3. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цією Угодою триває більше 5 (п’яти) місяців, кожна із Сторін має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку, повідомивши письмово про це іншу Сторону, але не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних діб до такого розірвання.
 8. Строк дії Угоди та порядок її припинення
  1. Ця Угода набуває чинності з моменту прийняття її умов Замовником або з моменту реєстрації Учасника опитування в Інтернет-платформі «MEGAPOLL.ONLINE» та діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків її дострокового припинення.
  2. Сторони мають право припинити цю Угоду в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із сторін положень цієї Угоди, а також у випадках, передбачених цією Угодою та чинним законодавством України.
  3. Цю Угоду може бути достроково припинено за бажанням однієї із сторін.
  4. Якщо Замовник згідно п. 8.2. Угоди достроково припиняє цю Угоду, Виконавець протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту отримання Замовником повідомлення про розірвання договору, повертає останньому частину коштів за послуги, що фактично не наданні Замовнику, без урахування витрат на здійснення банківських операцій та комісій платіжних систем.
  5. Якщо Замовник згідно п. 8.3. Угоди достроково припиняє цю Угоду, Виконавець протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про розірвання договору, повертає останньому кошти за фактично ненаданні послуги за винятком витрат на здійснення банківських операцій, комісій платіжних систем та неустойки у розмірі 30% від вартості фактично ненаданих послуг.
  6. В усіх випадках припинення Угоди Сторони зобов’язані здійснити взаєморозрахунки до дати фактичного припинення цієї Угоди.
 9. Порядок розв’язання спорів
  1. Відносини Сторін за цією Угодою регулюються нормами чинного законодавства України.
  2. Усi суперечки та розбіжності, якi можуть виникнути мiж Сторонами при виконаннi, змiнi та розiрваннi цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів.
  3. Неврегульованi мiж Сторонами суперечки та розбiжностi вирiшуються в судовому порядку згiдно чинного законодавства України.
 10. Інші умови
  1. Ця Угода укладена українською мовою, згiдно чинного законодавства України.
  2. Замовник не має права уступати або будь-яким іншим чином передавати свої права за цією Угодою третій особі без попередньої письмової згоди Виконавця.
  3. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту завершення розміщення опитування Замовника не було претензій до Виконавця з боку Замовника стосовно якості та обсягів послуг, що надаються за цією Угодою, то надані Виконавцем послуги вважаються виконаними у повному обсязі із належною якістю.
  4. Припинення дiї цієї Угоди або призупинення/припинення надання послуги не звiльняє Сторони вiд виконання своїх зобов’язань за цією Угодою, що виникли до моменту припинення цієї Угоди або призупинення/припинення надання послуги. Виконавець не несе нiякої вiдповiдальностi за оповiщення третiх осiб про розiрвання цієї Угоди.
  5. Замовник заявляє, що вiн своєчасно отримав в повному обсязi необхiдну, доступну, достовiрну iнформацiю про надання послуг (у тому числi, але не обмежуючись, щодо змiсту, якостi, вартостi та порядку надання послуг), яка забезпечує можливiсть свiдомого i компетентного вибору, i така iнформацiя була надана Замовнику до замовлення ним послуг вiдповiдно до вимог законодавства України.
  6. Приймаючи цю Угоду, Замовник, якщо вiн є фiзичною особою, та Учасник опитування згiдно Закону України «Про захист персональних даних», надають Виконавцю свою повну, необмежену строком згоду на обробку (збирання, реєстрацiю, накопичення, зберiгання, адаптування, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, передачу тощо) персональних та iнших, наданих при укладеннi цієї Угоди даних будь-яким законним способом, у тому числi з метою iдентифiкацiї Замовника та/або Учасника опитування. Замовник та/або Учасник опитування дозволяють Виконавцю надавати свої персональнi данi державним органам з метою їх обробки, якщо це вимагається положеннями чинного законодавства України. При цьому з правами суб’єкта персональних даних згiдно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» Замовник та/або Учасник опитування ознайомлений. В момент прийняття цієї Угоди такi персональнi данi занесенi до бази персональних даних Виконавця.
  7. Замовник та Учасник опитування підтверджують, що проінформовані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») та про мету збору персональних даних.
  8. Якщо один або декiлька пунктiв (положень) цієї Угоди втрачають юридичну силу, або неоднозначно трактуються Сторонами, тодi ця Угода в цiлому не втрачає юридичну силу, але спiрнi пункти (положення) переглядаються Сторонами та за спiльної згоди замiнюються пунктами (положеннями), що вiдповiдають предмету цієї Угоди.
  9. При виникненнi обставин, що не обумовленi цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України, а також застосовними до таких правовiдносин звичаями дiлового обороту на пiдставi принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливостi.

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП ТКАЛЕНКО КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА
37800, Полтавська обл., Хорольський район, м.Хорол, вул. 8-го березня, 26
код ЄДРПОУ: 2198015065
Банк одержувача: ПАТ «КБ ПриватБанк»
МФО: 331401
о/р: 26002054212773
email: megapoll.online@gmail.com