Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (надалі – «Політика») розповсюджується на всю інформацію, яку Інтернет-платформа «Megapoll.online» може отримати про Користувачів під час реєстрації та проходження ними опитувань і є невід’ємною частиною Угоди Користувача. Реєстрація на Сайті означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами збору і обробки Персональної інформації [даних]; в разі незгоди з цими умовами Користувач, вважається таким, що прийняв умови Угоди Користувача.

 1. Персональна інформація, яку отримує і обробляє Інтернет-платформа «Megapoll.online».
  1. У межах цієї Політики «Персональна інформація» (для цілей цієї Політики термін Персональна інформація, якщо інше не випливає безпосередньо з положень Політики, є синонімом персональних даних згідно з визначенням, що міститься в законодавчих актах України) означає:
   1. персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації і (або) в процесі проходження опитування, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, контактні дані (e-mail, телефон), дата народження, стать, країна, область, місто перебування, хобі;
   2. стандартні дані, які автоматично отримуються http/https-сервером при доступі до Сайту та подальші дії Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи Користувача, сторінки Сайту, відвідувані Користувачем тощо);
   3. інформаційний трафік між Користувачем і Інтернет-платформою «Megapoll.online», в тому числі електронні повідомлення, що стосуються реєстрації та опитування (наприклад, підтвердження акаунта, технічні повідомлення та інформація системи безпеки тощо);
   4. для цілей проведення платежів [виплати винагороди за проходження платних опитувань], Інтернет-платформа «Megapoll.online» може збирати інформацію про платіжні реквізити Користувача, в тому числі, але не обмежуючись, даними про сам факт проведення платежу [виплату винагороди за проходження платних опитувань], здійсненого через платіжну систему LiqPay, а також окремі реквізити платника;
   5. Інтернет-платформа «Megapoll.online» може збирати і обробляти дані про ідентифікатори пристроїв Користувача;
  2. Інтернет-платформа «Megapoll.online» не перевірятиме достовірність Персональної інформації, що надається Користувачами, і не здійснюватиме контроль за дієздатністю Користувачів.
  3. Інтернет-платформа «Megapoll.online» виходить з того, що Користувач:
   1. надає достовірну і повну Персональну інформацію, в тому числі з питань, що пропонуються у формі для реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані [оновлює на постійній основі];
   2. володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію і використовувати Сайт та проходити платні опитування;
   3. ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки.
  4. Відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про Користувачів, регулюються цією Політикою і чинним законодавством України.
 2. Мета збору і обробки Персональної інформації.
  1. Інтернет-платформа «Megapoll.online» збирає і зберігає лише ту інформацію, яка є обов'язковою інформацією про Користувачів у процесі реєстрації (адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, пароль, рік народження, стать та ін.) або інформацією, що надана Вами добровільно у відповідях на запитання у Вашому профілі користувача.
  2. Інтернет-платформа «Megapoll.online» збирає тільки ту інформацію, яка необхідна нам для якісного надання послуг.
  3. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.
  4. Інтернет-платформа «Megapoll.online» здійснює обробку Персональної інформації з метою виконання Користувацької Угоди між Інтeрнет платформою «Megapoll.online» і Користувачем. Відповідно до положень абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» згода Користувача на обробку його Персональної інформації надається при реєстрації на Інтeрнет платформі «Megapoll.online» шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
  5. Інтернет-платформа «Megapoll.online» суворо дотримується вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних й гарантує, що отримана Персональна інформація є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору і обробки, викладених в цій Політиці.
  6. Інтернет-платформа «Megapoll.online» здійснює збір і обробку Персональної інформації в наступних цілях:
   1. надання можливості використання Сайту Користувачами;
   2. проведення статистичних досліджень і аналізу отриманих статистичних даних, здійснення інших дій, описаних в цій Політиці, Користувацькій угоді і відповідних розділах Сайту;
   3. зв’язку з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Інтeрнет платформи «Megapoll.online»;
   4. поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання;
   5. проведення рекламних кампаній;
   6. надання таргетингової реклами;
   7. здійснення розсилок інформації (електронних повідомлень), в тому числі по електронній пошті, а також відправлення SMS-повідомлень, здійснення дзвінків на вказаний в анкеті телефонний номер. Такі розсилки можуть здійснюватися як з використанням технічної інфраструктури (серверів) Інтернет-платформи «Megapoll.online», так і третіх осіб. У випадку небажання отримувати розсилку, Користувач має право звернутися до інтeрнет платформи «Megapoll.online», написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на електронну адресу Інтернет-платформи «Megapoll.online»
   8. проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.
  7. Усі повідомлення на електронну пошту, які є результатом Вашої участі в роботі Інтернет-платформи «Megapoll.online», будуть відправлятись безпосередньо від нас і будуть чітко відображати логотип MEGAPOLL.ONLINE та наші контактні дані. Окрім LIQPAY, жодна з наших партнерських компаній не буде з Вами контактувати. Після завершення даного опитування, Ви можете не отримувати наступне запрошення на опитування протягом декількох днів. Але ми вживаємо заходів для частої відправки запрошень на опитування усім Користувачам. Через різні фактори Користувач може не отримувати стільки запрошень на участь в опитуваннях, скільки йому хотілося б. Зверніть увагу, що Інтернет-платформи «Megapoll.online» не зобов’язана пропонувати яке б то не було певне або мінімальну кількість запрошень на опитування.
  8. Користувач погоджується з тим, що Інтернет-платформа «Megapoll.online» в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, знищення та інші необхідні дії в цілях виконання Політики і користування Сайтом.
  9. Інтернет-платформа «Megapoll.online» може дозволити третім особам, в тому числі видавництвам і рекламним мережам, розміщувати рекламу на Сайті. При цьому інтeрнет платформа «Megapoll.online» гарантує, що в разі розміщення зазначеними особами файлів Cookie на комп'ютері Користувача передача Персональної інформації не здійснюється. Користувач має право в будь-який час самостійно змінити налаштування прийому файлів Cookie в налаштуваннях свого браузера або відключити їх повністю.
  10. Користувач погоджується з тим, що зазначені ним при реєстрації контактні дані (включаючи, але не обмежуючись електронною поштою, номером телефону і т.д.) з моменту їх внесення на Сайті і підтвердження будуть автоматично включені в систему розсилки новин та пропозицій пройти опитування від інтeрнет платформи «Megapoll.online», включаючи рекламну та іншу інформацію.
  11. Користувач погоджується з обов'язком негайно повідомити адміністратора Інтернет-платформи «Megapoll.online» про будь-яке порушення безпеки, пов'язане з доступом до Сайту, здійснене з використанням логіна і пароля Користувача без його відома і згоди. Інтернет-платформа «Megapoll.online» не приймає на себе відповідальності за жодні наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату або псування даних, що відбулися в результаті авторизованого доступу третіх осіб на Сайт за допомогою логіна і пароля Користувача.
 3. Порядок обробки Персональної інформації.
  1. Збір Персональної інформації Користувача здійснюється Інтернет-платформою «Megapoll.online» під час реєстрації, а також в подальшому при внесенні Користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе.
  2. Інтернет-платформа «Megapoll.online» автоматично записує перший блок Вашої IP-адреси, тип Вашого браузера і операційну систему при вході на наш сайт. Ми можемо використовувати цю інформацію для виявлення та усунення проблем на нашому сервері і адміністрування нашого веб-сайту.
  3. Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог законодавства.
  4. В процесі обробки Персональної інформації Інтернет-платформа «Megapoll.online» здійснює такі дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональної інформації та інші дії виключно з метою виконання Користувацької угоди користувача і надання доступу до Сайту.
  5. Інтернет-платформа «Megapoll.online» не розкриває третім особам і не поширює Персональну інформацію без згоди користувачів (Крім випадків, передбачених законодавством України). Крім того, навіть при наявності згоди Користувача Інтернет-платформа «Megapoll.online» не провадить розміщення Персональної інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет, оскільки таке розміщення не відповідає цілям збору та обробки Персональної інформації. Інтернет-платформа «Megapoll.online» гарантує, що доступ до Персональної інформації третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або не може їх забезпечити.
  6. Ні в якому разі Інтернет-платформа «Megapoll.online» не нестиме відповідальність за наслідки самостійного надання Користувачем Персональної інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб, в тому числі шляхом розміщення цієї інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет. У будь-якому випадку Користувач має право запросити у Інтернет-платформа «Megapoll.online» інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються/можуть передаватись його персональні дані.
  7. Інтернет-платформа «Megapoll.online» застосовує розумні і достатні заходи для захисту Персональної інформації Користувачів від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних. При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують. Цим Користувач дає свою безумовну і безвідкличну згоду Інтeрнет платформі «Megapoll.online» визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи і місце (територію) їх зберігання.
  8. Користувач приймає і погоджується, що Інтeрнет платформа «Megapoll.online» за жодних обставин не повинна нести відповідальність за втрату і/або поширення персональних даних, якщо така втрата та/або розповсюдження стали результатом дій, внаслідок провини або недбалості, третіх осіб. Інтернет-платформа «Megapoll.online» надає Користувачу всю розумну допомогу і сприяння в захисті його прав і законних інтересів.
  9. Обробка персональних даних Користувача здійснюється Інтернет-платформою «Megapoll.online» з моменту реєстрації на Інтeрнет платформі «Megapoll.online» і протягом 3 (трьох) років з моменту видалення Профілю Користувачем.
 4. Зміна Персональної інформації
  1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним Персональну інформацію або її частину.
  2. Користувач також може видалити Персональну інформацію, надану ним в ході реєстрації. При цьому Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що таке видалення може спричинити неможливість проходження платного опитування.
 5. Заходи, що застосовуються для захисту Персональної інформації.
  1. Інтернет-платформа «Megapoll.online» приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
 6. Внесення змін до Політики. Згода Користувача з Політикою.
  1. Реєструючись і використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики.
  2. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Інтeрнет платформи «Megapoll.online» має бути негайно припинено.
  3. Користувач визнає і погоджується, що реєстрація та подальше проходження опитувань означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Політики і беззастережне прийняття її умов. Продовження використання Користувачем Інтернет-платформи «Megapoll.online» після будь-яких змін цієї Політики означає його згоду з такими змінами і/або доповненнями. Користувачу слід регулярно переглядати зміст цієї Політики з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.
  4. Інтернет-платформа «Megapoll.online» має право вносити зміни і/або доповнення до цієї Політики в будь-який час без попереднього і/або подальшого повідомлення Користувача. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно знаходиться на Сайті за адресою: https://megapoll.online/page/privacy-policy.php.
  5. У випадку, якщо Ви відмовитесь від участі, для того, щоб Ваш запит на відмову вступив в силу, може знадобитись до 72 годин. Після завершення цього терміну Ви більше не будете отримувати від нас будь-які повідомлення на електронну пошту.
  6. Ваш акаунт стане неактивним на сім днів та назавжди буде видалений після закінчення цього терміну, за виключенням даних, які повинні бути за архівовані з юридичних причин. Після цього, всі особисті дані будуть знищені. Це також впливає на будь-які невиконані або невиплачені винагороди відповідно. Якщо Ви бажаєте відмінити припинення своєї участі в проекті протягом цих семи днів, будь ласка, зв’яжіться з нашою службою підтримки.
 7. Прикінцеві положення. Контактна інформація.
  1. До цієї Політики і відносинам між Користувачами і Інтернет-платформою «Megapoll.online», що виникають у зв'язку із застосуванням Політики, застосовується законодавство України. До цієї Політики мають доступ усі Користувачі без винятку.
  2. Дія цієї Політики не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб. Інтернет-платформа «Megapoll.online» не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або платформи доступ до інформації про Користувача відповідно до обраного Користувачем рівня конфіденційності.